Trung Quốc Mặt tiền lưới LED nhà sản xuất
Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : sales

Số điện thoại : +86-13424343355

Free call
QC Hồ sơ

Sau khi các mô-đun đã được hoàn thành, chúng sẽ được kiểm tra lão hóa toàn màu trắng trong 24 giờ.

Sau khi lắp ráp tủ xong, người lao động sẽ lắp đặt chúng trên giàn, chuyên gia QC sẽ kiểm tra từng điều kiện một.

Sau khi màn hình được cài đặt trên giàn, nhà điều hành sẽ làm sáng màn hình và hiển thị một số video trong 24 giờ.

Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn